وقتی نیچه گریست 

20 مهر
وقتی نیچه گریست

در یک جمله نوشتن داستان با پستی‌ها و بلندی ها، سختی و آسانی همراه است. حال اگر هنر داستان‌نویسی با علم روانشناسی ادغام شود مشکلات دو چندان می شود. از طرفی نوشتن داستان های بلند به مراتب سخت تر از داستان های کوتاه است و همچنین هیچگاه نمی توان مسائل عمده روانشناختی و روان درمانی را در یک زمان کوتاه آن هم در قالب یک داستان به راحتی بیان نمود.  اروین دیالوم اما اروین د یالوم در کتاب وقتی نیچه گریست استادانه به این موضوع پرداخته است. اروین د یالوم از بعد یک روان‌شناس و مشخصا فردی زبده در امر نوشتن و هنر داستان نویسی شروع به نوشتن وقتی نیچه گریست کرد. مسلما مخاطبین این کتاب در کنار کتاب دوستان و دوستداران خواندن و نوشتن کسانی هستند که مشکلاتی روانشناختی رنج می‌‌برند و با خواندن این کتاب به اولین درس خود یعنی صبر در حل مشکلات به دلیل طولانی بودن … ادامۀ مطلب »